วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ลูกเสือ

โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ กลุ่ม เขาพระ - บ้านใหญ่

นายสมชาย บุญประกอบ
เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดกุดตะเคียน


วิทยกร และ ลูกเสือ

ล้อมวงทำกิจกรรม


เดินทางไกล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น